Visie en missie

ONZE KERNWAARDEN

MISSIE

Waarom een oudervereniging ?

De oudervereniging heeft als doel mee te bouwen aan een school waar leerlingen en ouders zich goed voelen.

De Viso oudervereniging is er om de betrokkenheid bij de school te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

Als leden van de oudervereniging besteden wij onze tijd en aandacht aan het ondersteunen, organiseren, bedenken en financieren van leuke en creatieve projecten op school.  Zo werkt de Viso oudervereniging mee aan een fijn schoolklimaat.

VISIE

Wat doet de oudervereniging ?

De Viso oudervereniging organiseert allerlei activiteiten in nauwe samenwerking met de school.  Zij zorgt voor financiële middelen en probeert ouders te betrekken in dit gebeuren.  Daarnaast biedt de oudervereniging het schoolteam en de directie hulp en ondersteuning in hun beleid en kan de oudervereniging de schoolleiding met raad en daad bijstaan.  Bovendien wil de oudervereniging een klankbord zijn voor alle ouders.

Praktisch :

De oudervereniging vergadert een vijftal keer per jaar, waarbij telkens een lid van de directie en een leerkracht aanwezig is in een informatieve rol.

De oudervereniging zamelt geld in door het organiseren van verschillende activiteiten (tombola, buffetavond, ontbijtactie, enz.).  De opbrengsten van de activiteiten worden besteed, in overleg met de directie, aan didactisch materiaal, verfraaiingswerken, enz.  In overleg met de leerlingenraad kan de opbrengst ook voor andere zaken besteed worden, evenwel mits goedkeuring van de directie van de school.